İç Kontrol Eğitimi

İç Kontrol Eğitimi

GENEL BİLGİ
İç kontrol sistemi, kurumların ve işletmelerin amaç ve hedeflerini etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri amacıyla kullanılan etkin yönetim araçlarından biridir. İç kontrol sistemini doğru bir şekilde kurgulayan ve yapılandıran kurum ve işletmeler amaçlarına ulaşma da önemli bir avantaja sahip olurlar. İç kontrol sistemi, basit bir tanımla, kurumsal yönetimin doğru bir temel üzerine oturtulmasıdır.

EĞİTİM SÜRESİ
1 Gün

AÇIKLAMALAR
Eğitim Sonunda Katılımcılar;
• İç kontrol sistemi ve iç kontrol modelleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
• İç kontrol sisteminin kurum içerisinde uygulanması ve geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
• İş süreçlerine ilişkin risklerin tespiti ve etkin kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Ayrıca, eğitim sonunda katılımcılara İSO 9001 onaylı Uluslararası geçerliliği olan Eğitim Sertifikası sunulacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
• İç Kontrol Kavramı
• İç Kontrol Modelleri
• İç Kontrol ve Süreç Yönetimi-Stratejik Yönetim-Kurumsal Risk Yönetimi İlişkisi
• COSO Modeli
• COSO Modeli Bileşenleri
• COSO Modelinin Kurum ve İşletmelerde Uygulanması

BİLGİ ALIN

WhatsApp chat