Prof. Dr. Veli Duyan

Uzmanlık:Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı)
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı (04 Nisan 2013 )