Nihan Özant

Uzmanlık:Uzman Psikolog

Eğitim ve Deneyimler

İstanbul Tıp Fakültesi’nde Psikoz, Duygu Durum Bozuklukları, Bağımlılık, Nöroloji ve Yeme Bozukluğu servislerinde çalışmış, hastaların psikolojik değerlendirme raporlarını tutmuş ve ölçeklerden veri analizleri yaparak vizitlere katılmıştır. Otizmli bireylerle sahada çalışmış hem de alana özelleşmiş ölçek geliştirme çalışmalarına dahil olmuştur. İstanbul Üniversitesi kreşinde çocuk gelişim testlerini uygulayarak raporlamış, liseli gençlerle yürüttükleri iletişim odaklı çalışması uluslararası bir dergide yayınlanmıştır. Çocuklara ve gençlere kariyer danışmanlığı yapmış, üniversite eğitiminde rehberlik etmiştir. Duygu, bellek, sosyal biliş üzerine çalışmış, Suriye göçü ve göçmen anlamlandırması uluslararası psikoloji konferansında yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası yayınlarına yeni çalışmalarını eklemeye devam etmektedir. Cinsel İşlev Bozukluklarında Terapötik Yaklaşımlar, erken boşalma, oyun terapisi, aile ve çift terapisi, masal terapi eğitimlerinin yanında Stres Yönetimi, Zaman Yönetim, Duygu Yönetimi eğitimlerini tamamlamıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Nihan Özant dernek bünyesindeki yönetim kurulunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nü üstlenmiştir. TÜBİTAK için projeler yazmaya devam etmekte ve çeşitli kuruluşlara sivil toplum projeleri yazmaktadır.