Değerlendirme ve Tarama Testlerimiz

Değerlendirme ve Tarama Testlerimiz

 1. Kime Göre Ben Neyim?
 2. Kimdir Bu?
 3. Çocuğun Gözünden Aileyi Tanıma Testi
 4. Problem Tarama Testi
 5. Başarısızlık Nedenleri Testi
 6. Sınav Kaygısı Düzeyini Ölçme Testi
 7. Stres Düzeyini Ölçme Testi
 8. Çalışma Davranışını Değerlendirme Testi
 9. Etkili Öğrenme Stili Testi
 10. Mesleki Yönelim Envanteri
 11. Çoklu Zeka Kuramı Değerlendirme Ölçeği
 12. Dikkat Testi

BİLGİ ALIN

WhatsApp chat