Aile Danışmanlığı

TÜRKİYE’DE İLK KEZ STAJ IMKANI İLE VAKA GÖZLEM SEANSA KATILIM İMKANI SAĞLANIYOR

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı eğitimi ailelerin hem aile içi hem de sosyal çevre ile olan ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tespit eden, çözümü için yöntem geliştiren, bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan, aile birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmet sunan AİLE DANIŞMANI meslek erbabını yetiştirmeye yöneliktir.

Aile Danışmanının Görev ve Yetkileri

 1. Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak
 2. Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak
 3. Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak
 4. Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek
 5. Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek
 6. Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak
 7. Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak
 8. Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek
 9. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek
 10. Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek

Aile Danışmanlığı Kursu Süpervizyon Eğitimi Süreci

Süpervizyon Süreci İçerisin de videolar veya ses kayıtları ile Aile Danışmanı adaylarının tamamen Aile Danışmanlığı Eğitimin de Teorik olarak aldığı bilgileri vakalar üzerinde uygulamaya yönelmesidir. Aile Danışmanı Eğitimi sürecinde yapılan eğitimlerin tamamı kursiyerlerin kişisel gelişimini artırmak ve yapacakları işin ciddiyetini kazanmalarını sağlamaktır.

Eğitimi Kimler Alabilir? Gerekli Lisans Bölümleri

 • Çocuk Gelişimi Uzmanları
 • Sosyologlar
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Hemşireler
 • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
 • Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri
 • Belirtilen Bölümlerin Son Sınıf Öğrencileri

Aile Danışmanlığı Sertifikası Ne İşe Yaramaktadır?

 • Ek bir unvan ve gelire sahip olursunuz.
 • Kendi danışmanlık merkezinizi açabilirsiniz.
 • Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışabilirsiniz.
 • Aile mahkemelerinde Bilirkişi Danışman olarak hizmet verebilirsiniz.
 • Rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirsiniz.
 • Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüklerinde çalışabilirsiniz.
 • Bakanlıkların il merkez müdürlüklerinde çalışabilirsiniz

Eğitim Süresi

Eğitim süresi kayıt onay işlemi ile başlar ve 4,5 aydır. (464 ders saati) Eğitim sürecinin sonunda Ankara’da hocalarımızla yüz yüze eğitim yapılacaktır.

Eğitim Koşullarımız Nelerdir?

Aile danışmanlığı sertifika programımıza tamamen uzaktan eğitim yöntemi ile verilecektir. Uzaktan eğitim yöntemiyle zaman problemi yaşamadan istediğiniz yerden eğitim alma imkânına kavuşmanız hedeflenmiştir. Eğitim programımızın sonunda Yönetmeliğe uygun Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip oluyoruz.

Eğitim İçeriği

 • Çocuk dünyası
 • Aile Danışmanlığı Kuramları
 • Aile sağlığı
 • Cinsel Yaşam
 • Ebeveyn Psikolojisi
 • Psikolojik Rahatsızlıklar
 • Evlilik öncesi danışmanlık(çift danışmanlığı)
 • Aile Danışmanlığına Giriş
 • Etik ve Aktarım
 • Ailede Cinsellik
 • Aile Danışmanlığında Farkındalık
 • Geştalt Terapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Duygu Odaklı Terapi
 • Psikanalitik Terapi
 • Çözüm Odaklı Aile Danışmanlığı
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri
 • Travmaya Müdahale
 • Psikopatoloji
 • Gelişim ve Gelişimsel Bozukluk
 • Boşanma ve Yas Danışmanlığı
 • Toplumsal Cinsiyet Rolleri
 • Aile ve Çocuk Hukuku
 • Ergenlerde Cinsel Sağlık
 • Çatışma Çözme ve Arabuluculuk
 • İhmal ve İstismara Uğramış Çocuklara Uzmanla Birlikte Çözüm Yolları Arama
 • Aile Danışmalığında Kriz ve Kriz Yönetimi
 • Aile Danışmanlığında Gelişim Evreleri

EĞİTMENLER

PROF. DR.VELİ DUYAN

Uzman Psikolog NAZAN OTLACA

Uzman Psikolog NİHAN ÖZANT

BİLGİ ALIN

WhatsApp chat