Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi

GENEL BİLGİ
Kurumsal risk yönetimi, kurum ve işletmelerin hedefledikleri sonuca ulaşamama ve kaynakların kaybı ya da zarar etme olasılıklarının değerlendirilmesi ve kurumsal risklerin belirlenip değerlendirilerek bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesidir. Kurumsal risk yönetimi, kayba yol açabilecek olayların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin verilecek kararların tespit edilmesi sürecini içine alan bir yönetim aracıdır. Kurum ve işletmeler bu kararlarını alırken doğru yöntemleri belirlemeli ve geliştirmeli, aldıkları kararlar konusunda amaçları doğrultusunda etkin çözümler üretebilmelidir.

EĞİTİM SÜRESİ
1 Gün

AÇIKLAMALAR
Eğitim Sonunda Katılımcılar;
• Kurumsal risk yönetimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
• Kurumsal risk yönetiminin kurum içerisinde uygulanması ve geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Ayrıca, eğitim sonunda katılımcılara İSO 9001 onaylı Uluslararası geçerliliği olan Eğitim Sertifikası sunulacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
• Risk tanımı
• Risk algısı
• Risk yönetiminin önemi
• Riskleri tanımlama
• Risk kategorilerinin belirlenmesi
• Riskleri değerlendirme
• Riskleri önceliklendirme
• Risklere ilişkin gerekli tepkiyi belirleme
• Risklerin kontrolü
• Risk yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar
• Eylemlerin (Aksiyonların) takibi ve yönetimi
• Risk yönetiminin faydaları

EĞİTİME BAŞVURUN
BİLGİ ALIN

WhatsApp chat